Kontakt

Spoločnosť

NANO DRY, s.r.o.
Výhradný distribútor
ULTRA-EVER DRY pre SR

kpt. Nálepku 818/5
908 45 GBELY
Slovenská republika

Prevádzka

CENTRUM HURBANOVA
Hurbanova 2941/40
905 01 SENICA

tel.: 034 / 6621 891
fax: 034 / 6621 891

Kontakt

mobil: 0903 911 837
mobil: 0903 214 514
email: info@nanodry.sk