swiss https://www.sellswatches.com is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre.high quality https://www.yvessaintlaurentreplica.ru/ high-performance stainless steel rings are located between the crystal mirror and the condition backside covers.these https://www.celinereplica.ru/ have attracted thousands of watch addicts.prime quality stands out as the benefit to rolex robins outlet. NanoDry | FAQ

FAQ

Ako Ultra-Ever Dry®funguje?

Spodná vrstva priľne takmer ku každému povrchu a vytvára tzv. „podklad“, ktorý tvorí spoločne s vrchnou vrstvou konzistentný povrch jemnou textúrou. Tento povrch vytvára vzorce geometrických útvarov a miliardy medzier, ktoré zachytávajú vzduch, čím vytvárajú “vzduchový dáždnik” na povrchu náteru. Vzniknuté vyvýšeniny na takto ošetrenom povrchu dovoľujú kvapkám vody dotknúť sa povrchu len približne 2-3% ich plochy. Zvyšná voda stečie po “vzduchovom dáždniku”. Nano-povlak má tiež nízku povrchovú energiu. Kombináciou týchto elementov sa Ultra-Ever Dry®stáva superhydrofóbny a oleofóbny pre niektoré, ale nie všetky, kvapaliny na báze olejov.

Čo znamená termín “superhydrofóbny” a “olejofóbny”?

Ultra-Ever Dry®vytvára kontaktný uhol pevná látka/kvapalina 160-175 stupňov (vo vzduchu). Známe odpudzovače vody na čelných sklách automobilov majú kontaktný uhol približne 110 stupňov, takže sú len hydrofóbne. Superhydrofóbny kontaktný uhol umožňuje samočistiacu funkciu Ultra-Ever Dry®. Oleofobicita znamená schopnosť odpudzovať niektoré, ale nie všetky, kvapaliny na báze oleja (tie ktoré majú nižšie povrchové napätie ako voda). Bohužiaľ, oleofobicitu nemožno chápať ako absolútny termín, nakoľko značné množstvo olejov sa vyznačuje veľmi širokým rozpätím povrchového napätia, čo limituje efektívnosť Ultra-Ever Dry®. Z toho dôvodu je nutné u každého druhu oleja otestovať stupeň schopnosti byť odpudzovaný Ultra-Ever Dry®.

nanodry schema

Ako dlho náter Ultra-Ever Dry®vydrží?

Životnosť náteru Ultra-Ever Dry®záleží na prírodných podmienkach ako je napr. UV žiarenie. Tento náter poskytuje ochranu materiálu pri vonkajších podmienkach približne jeden rok, potom je potrebne obnoviť vrchnú vrstvu. Ak sa použije vo vnútorných priestoroch, alebo vonku v krytých priestoroch, potom by mal vydržať viac ako rok. V prípade oslabenia vrchnej vrstvy vplyvom poveternostných podmienok je možné vrchnú vrstvu jednoducho obnoviť nástrekom (za predpokladu, že dolný náter je stále nepoškodený). Ultra-Ever Dry®. je taktiež náchylný na abráziu.

Aký je pracovný rozsah teplôt Ultra-Ever Dry®?

Pracovný rozsah teplôt natretých povrchov je od -34°C do +149°C. Náter fungoval aj pri teplote +260°C, napriek tomu doporučujeme ďalšie testovanie u aplikácií, kde teploty dosahujú viac ako 150°C. Nátery by mali byť aplikované pri teplotách od +10°C do +32°C.

Na aké materiály je možné použiť Ultra-Ever Dry®?

V podstate na akýkoľvek materiál – oceľ, hliník alebo iné kovy, plasty, koža, drevo, betón, atď.. Náter je možné aplikovať na hladký povrch, napriek tomu zdrsnenie povrchu (brúsnym papierom, prípadne pieskovaním) zlepšuje adhéziu k povrchu. Ultra-Ever Dry®. sa neodporúča používať akryly, kvôli vysokému obsahu rozpúšťadiel. Takisto je potrebné mať na pamäti, že nástrek má hmlistý priesvitný vzhľad.

Aká je odolnosť Ultra-Ever Dry® voči oderom?

Ultra-Ever Dry® je podstatne odolnejší voči abrázii, ako predošlé superhydrofóbne materiály. Pri testovaní metódou ASTM D4060-10 bol výsledok 30 cyklov s CS-10 kolesom a 1000 g záťažou na Taber abrazívnom tribometri, pred tým, než kvapky už neboli schopné rolovať po povrchu na svahu o sklone 5 stupňov od horizontálnej roviny. Aj v tomto prípade môže byť povrch stále superhydrofóbny, ale kvapky sa môžu zachytiť v opotrebenej zóne a k ich uvoľneniu je potrebné zvýšiť sklon na vyšší stupeň. V prípade, že je odolnosť voči oderom hlavnou požiadavkou, odporúčame ďalšie testovanie. Ak je náter oderom poškodený alebo odstránený, je potrebné ho znovu aplikovať.

Bude náter funkčný aj v prípade, že sa vrchná vrstva poškodí, alebo z väčšej časti oderom odstráni?

Pravdepodobne áno. V mnohých prípadoch môže byť superhydrofóbna vrstva náteru oslabená alebo poškodená, ale zostávajúce vrstva stále chránia materiál pred vlhkosťou, koróziou, vytváraním ľadu a pod. Vždy to záleží na jednotlivých typoch aplikácií.

Akú farbu má samotný náter?

Štandardný náter má hmlisto bielu priesvitnú farbu. Transparentný variant zatiaľ nie je k dispozícii, takisto ako aj farebné varianty.

Na koľko m2 vystačí 1 l náteru?

Na cca 6 m2 plochy (hrúbka suchej vrstvy 13 µm).

Aká je doba skladovateľnosti a skladovacia teplota?

Doba skladovateľnosti je približne 2 roky pri teplote 4°- 40°C.

Ako dlho schne náter Ultra-Ever Dry®?

Spodná vrstva: 30 – 60 minút na zaschnutie pred aplikáciou vrchnej vrstvy. Čas je možné skrátiť použitím fénu alebo teplovzdušnej pištole. Vrchná vrstva: povrch sa stáva superhydrofóbnym po uplynutí 15 – 30 minút od aplikácie vrchnej vrstvy. Pre dobrý výsledok odporúčame počkať cca. 2 hodiny. Pre dosiahnutie optimálnych vlastností, odporúčame schnúť spodnú vrstvu 1 hodinu a vrchnú vrstvu 12 hodín.

Pôsobí UV žiarenie na Ultra-Ever Dry®?

Ultra Ever-Dry formula môže byť nepriaznivo ovplyvnená UV žiarením, čím sa môže jej životnosť skrátiť. V súčasnosti sú vyvíjané nové receptúry Ultra-Ever Dry®, aby sa efekt pôsobenia UV žiarenia na aplikované plochy znížil.

Aká je odolnosť Ultra-Ever Dry® voči chemikáliám?

Tak, ako aj u iných náterov, i v tomto prípade to závisí od príslušnej chemikálie. Vo všeobecnosti je odolný voči širokej škále chemikálií, vrátane kyselín a lúhov na vodnej báze. Môže aj nemusí byť kompatibilný s kvapalinami na olejovom základe, nakoľko tieto substancie majú rôzne hodnoty povrchového napätia a kvapaliny s nízkymi hodnotami povrchového napätia nie sú kompatibilné s Ultra-Ever Dry®. Na overenie funkčnosti je nutné materiál otestovať. Ultra-Ever Dry® nie je účinný pri organických rozpúšťadlách, vrátane acetónu, xylénu, t-butyl acetátu, nafty, MEK atd.

Aké chemikálie nie sú s Ultra-Ever Dry®  kompatibilné?

Mydlá a detergenty spôsobia, že povrch nástreku sa tzv. „upchá“. Po odstránení týchto látok (použitím nízko tlakovej vody), sa superhydrofóbne vlastnosti vo všeobecnosti obnovia. Alkoholy a rozpúšťadlá rozpúšťajú/odstraňujú nástrek.

Ako Ultra-Ever Dry®  reaguje na kyseliny/zásady?

Silné kyseliny nie sú vo väčšine prípadov problém. Výborné výsledky prinieslo testovanie napr. s kyselinou fosforečnou, kyselinou sírovou alebo chlorovodíkovou. Dobré výsledky tiež prinieslo testovanie bielidiel a žieravín.

Pomáha Ultra-Ever Dry®  v prevencii proti korózii?

Áno, Ultra-Ever Dry® je rezistentný proti korózii. Zväčšenie spodnej vrstvy ochranného náteru zvýši životnosť. Aplikáciou Ultra-Ever Dry® na natretý povrch, polyuretánový náter alebo inak ošetrený povrch sa zvýši odolnosť voči korózii.

Ako sa Ultra-Ever Dry® aplikuje?

Aplikuje sa sprejovou metódou, buď striekacou pištoľou na stlačený vzduch, alebo Ultra-Power Sprayer a Ultra-Mini Sprayer. POZN. pri všetkých aplikáciách je potrebné použiť  ako spodný, tak aj vrchný náter Ultra-Ever Dry.

Je Ultra-Ever Dry® vodivý?

Nie, nie je. Môže byť bezpečne aplikovaný na elektrické motory, spínače, elektrické a elektronické komponenty a pod.

Aký vplyv má Ultra-Ever Dry®  na prenos vzduchu cez materiály?

Priechod vzduchu cez nástrek závisí od substrátu. Sú povrchy, kde nástrek môže odpudzovať kvapaliny pri nízkych tlakoch, ale umožní priechod plynov a výparov. V prípade, že je aplikovaná príliš hrubá spodná vrstva, čo vytvorí súvislý povlak, potom nie je možný priechod vzduchu (plynov).

Je Ultra-Ever Dry®  horľavý?

Polymérne pojivá sú horľavé, nakoľko ich molekuly sú na báze uhlíka, teda môžu eventuálne horieť, alebo sa roztopiť. Treba mať na pamäti, že hrúbka náteru Ultra-Ever Dry je vo všeobecnosti len 25 µm. Predpokladá sa, že horľavosť bude určená hlavne materiálom (povrchom), na ktorý je nástrek aplikovaný. Pokiaľ je prioritou nehorľavosť materiálu, odporúčame ďalšie testovanie u príslušnej aplikácie.

Ak je Ultra-Ever Dry®  aplikované na textílie, odstránia sa praním?

Áno, po niekoľkých vypraniach, v niektorých prípadoch už po jednom vypraní.

Je možné použiť Ultra-Ever Dry® na predmety ponorené do vody, alebo kvapaliny?

Toto závisí od typu substrátu, hĺbky ponorenia, času ponorenia a na samotnej špecifickej aplikácii. Oceľ ošetrená Ultra-Ever Dry® bola ponorená do slanej vody po dobu 30 dní v hĺbke menšej ako 4m bez akéhokoľvek náznaku korózie. Povrch môže stratiť superhydrofóbnosť nasýtením vrchnej vrstvy, ale stále zostáva odolný proti korózii z dôvodu prítomnosti spodnej vrstvy. Dodatočným zväčšením hrúbky spodnej vrstvy (správne aplikovanej v niekoľkých tenkých vrstvách) môže zvýšiť životnosť u týchto aplikácií. V každom prípade vrchná vrstva sa nasýti v závislosti na čase a hĺbke ponorenia.

Je možné Ultra-Ever Dry®  využívať tam, kde bude povrch s ochrannou aplikáciou neustále ponorený v tekutine napr. vnútro potrubia nepretržite naplnené vodou?

Žiaľ nie, toto nie je vhodné použitie. Dôvodom je to, že sa na povrchu nevytvorí “vzduchový dáždnik”.

Zdá sa, že Ultra-Ever Dry® nástrek sa otiera dotykom rúk. Je to normálne?

Belavý povlak, ktorý sa odlupuje na ruky, pri dotyku, sú prebytočné častice vrchnej vrstvy, ktoré nepriľnuli k spodnej vrstve. UPOZORNENIE: Nakoľko ľudská pokožka obsahuje prírodné oleje, nadmerná manipulácia s ošetreným materiálom môže spôsobiť zníženú schopnosť odpudzovať kvapaliny!

Ako sa správa Ultra-Ever Dry® pri kontakte so surovou ropou (prírodnými organickými olejmi)?

Ultra-Ever Dry® vo všeobecnosti nemá odolnosť voči surovej rope. Je to hlavne z dôvodu obsahu organických rozpúšťadiel, ktoré Ultra-Ever Dry® rozpúšťajú.

Ochraňuje Ultra-Ever Dry® proti usadzovaniu prachu na kovové steny?

Pokiaľ tam nie je prítomná voda, alebo iná kvapalina na očistenie povrchu, tak nástrek nie je efektívny. Povrch nie je hladký, ale drsný, čo môže spôsobiť opačný efekt, a to v tomto prípade kumuláciu prachu.

Je súčasťou Ultra-Ever Dry®  silikón?

Nie, silikón nie je súčasťou, ale vrchná vrstva obsahuje nekryštalickú silicu (súčasťou bezpečnostného listu).

Sú obsiahnuté aditíva toxické?

Všetky zložky produktu nie sú nebezpečné.

Môžem použiť Ultra-Ever Dry®  na auto?

Náter Ultra-Ever Dry je možné použiť na auta, avšak odporúčame ho aplikovať len na spodnú časť vozidla. Na interiéry áut alebo predné sklo ho aplikovať neodporúčame z dôvodu bieleho sfarbenia ošetrenej plochy. Výnimkou môžu byť niektoré pracovné stroje a vozidlá, napr. vozidlá prepravujúce cement, off-roady a pod., kde estetický vzhľad nie je prioritou na rozdiel od požiadaviek na čistotu, anti-korozivitu, zabránenie tvorbe ľadu alebo údržbu týchto vozidiel a ich riadenie.

Môže byť Ultra-Ever Dry® použité ako prevencia proti graffiti?

Povrchy ošetrené Ultra-Ever Dry® nezabránia aplikácii farieb na olejovom základe, kvôli obsahu rozpúšťadiel v týchto farbách.

Môžem použiť Ultra-Ever Dry® na dno mojej lode?

Neodporúčame aplikovať Ultra-Ever Dry® na dno lode, alebo člnu. Voda prúdiacia okolo trupu lode má veľmi vysokú rýchlosť a turbulenciu, čo spôsobuje poškodenie/odstránenie vrstvy. Ultra-Ever Dry® môže mať potenciál u pomaly sa pohybujúcich plavidiel, ako sú kanoe, kajaky, ale z týchto aplikácií v súčasnosti ešte nie sú k dispozícii výsledky

Môžem použiť Ultra-Ever Dry® na lyže, snowboard, alebo surfboard?

Ešte sme nemali možnosť testovať Ultra-Ever Dry® na týchto aplikáciách.

Dosiahnem nasprejovaním Ultra-Ever Dry® na môj telefón jeho vode odolnosť?

Ultra-Ever Dry® chráni elektrické spoje pred vodou a vlhkosťou, a je nevodivý, ale Ultra-Ever Dry® nie je transparentný. Po zaschnutí vytvorí biely povlak, takže neodporúčame aplikáciu na telefón.

https://fatamorgana.co.id/

https://season8.org

situs slot gacor

slot gacor

info slot gacor

situs slot gacor

slot gacor

info slot gacor

https://diafrica.org/

https://diafrica.org/

http://diafrica.org/

https://advy.ac.id/

slot

slot gacor

slot online

https://instiper.ac.id/

slot gacor

slot online

slot

situs slot gacor

https://kyani.ac.id/

https://pelitanusa.ac.id

slot gacor

https://lsgi.org/

https://lsgi.org/

https://lullabies-of-europe.org/

https://saint-lazarus.org/

https://gregkeyes.com/

slot gacor

slot

slot88

slot online

slot besar

slot88

situs slot gacor

slot gacor

slot online

slot

slot

slot88

slot gacor

slot88

slot gacor

slot hoki

slot gacor

slot gacor

slot88

slot

slot gacor

slot77

slot gacor

slot gacor

slot-gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

https://bdijournal.bekasikab.go.id/public/

slot gacor

slot777

slot gacor hari ini

slot777

slot777

slot88

rtp slot

slot gacor

slot88

slot

slot88

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot88

slot88

slot gacor

slot online

slot

rtp slot

slot gacor

slot

slot online

slot gacor

slot88

slot

slot gacor

slot online

slot

slot88

slot gacor

slot88

slot gacor

slot gacor

slot

slot maxwin

slot88

slot gacor

slot online

slot777

slot gacor

slot

slot online

slot

slot gacor

slot gacor

slot

slot online

slot

slot gacor

slot777

slot

slot88

http://bdpsjournal.org/slot-gacor/

slot gacor

slot online

slot gacor

slot88

slot online

slot88

slot gacor

slot

slot88

slot gacor

slot online

slot88

slot gacor

slot

slot gacor

slot88

slot gacor

slot gacor hari ini

slot online

slot88

slot gacor

slot

slot online

http://pameran.perpusnas.go.id/slot-tergacor/

slot dana

slot dana

slot gacor

slot

slot online

slot gacor

slot online

slot

slot

slot gacor

slot online

slot gacor

slot88

slot gacor

slot88

slot gacor

slot online

slot

slot online

slot gacor

slot gacor

slot

slot777

slot gacor

https://perfilman.perpusnas.go.id/slot-gacor/

slot online

slot

slot gacor

slot88

slot88

slot88

slot gacor

slot gacor

slot

slot online

slot online

slot

slot gacor

https://pplpdispora.sumutprov.go.id/slot-gacor/

slot gacor

slot online

slot

slot gacor terbaru

slot gacor

slot

slot online

http://pplpdispora.sumutprov.go.id/upload/file/

slot gacor

slot

slot online

slot gacor

slot

slot online

slot online

slot

slot gacor

slot gacor

slot777

http://bkddiklat.boalemokab.go.id/slot-gacor/

http://book.iaincurup.ac.id/slot-gacor/

slot gacor

slot online

slot777

slot

slot gacor

slot online

https://cms-dev.nyfw.com/

https://dpmptsp.jabarprov.go.id/slot-gacor/

https://ketahananpangan.semarangkota.go.id/situs-slot-gacor/

slot gacor

slot gacor hari ini

link slot gacor

situs slot gacor

https://sipsakato.sumbarprov.go.id/slot-gacor/

slot gacor

https://www.pasca.unr.ac.id/slot88/

slot gacor

slot88

slot online

slot

https://on0373.iss.it/

https://ketahananpangan.semarangkota.go.id/login/

https://ketahananpangan.semarangkota.go.id/slot-gacor/

https://translation.meddra.org/

https://disdik.pemkomedan.go.id/slot-gacor/

https://instiper.ac.id/slot88/

https://dishub.semarangkab.go.id/wp-content/uploads/slot-gacor/

slot-gacor

slot online

slot gacor hari ini

https://bringin.semarangkab.go.id/-/

slot gacor

slot online

slot gacor hari ini

https://samdalang.malangkota.go.id/nyoba/slot-gacor/

http://span-um.iaincurup.ac.id/slot-gacor/

http://book.iaincurup.ac.id/js/

https://ojs.ubharajaya.ac.id/docs/-/

https://perfilman.perpusnas.go.id/slot/

slot88

slot online

slot gacor

slot gacor

slot online

slot gacor

slot

slot

slot gacor

slot gacor terbaru

slot gacor

slot

slot online

slot pulsa

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor hari ini

slot online

slot88

slot gacor terpercaya

slot gacor

slot

slot online

slot88

slot gacor

slot gacor terpercaya

slot gacor hari ini

slot88

slot gacor